ӨДӨРЛӨГТ УРЬЖ БАЙНА.

МУБИС, Нагояа Их Сургууль, Монголын Сэтгэл зүйчдийн Нийгэмлэг хамтран зохион байгуулж буй "ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ-ОНОШИЛГОО “МОНГОЛ ТАНАКА БИНЕ ОЮУН УХААНЫ СОРИЛ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТ - ҮР ДҮН" сэдэвт өдөрлөгт та бүхнийг урьж байна.
Та бүхэн хөтөлбөр агуулгатай танилцаж, өргөнөөр оролцоно уу.
Өдөрлөгийн хөтөлбөр: