БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

МУБИС. БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН номын сангаас “Номын мэдээ” буюу шинээр ирсэн болон фондонд байгаа номыг цувралаар танилцуулж байна.
Мөн тухайн ном дээрх QR кодыг гар утсаараа уншуулснаар каталогийн мэдээлэл рүү орох боломжтой.
Илүү их номын мэдээллийг МУБИС. Номын сангийн цахим каталалог https://catalog.msue.edu.mn/?fbclid=IwAR2aIyPPeegIS4P3EOfhv0NHpTe_Pmz-03IWQnSpknDDEVVhliAApWEds9s хаягаас аваарай.
Мэдээллийг бэлтгэсэн: МУБИС. Багшийн сургуулийн номын сан.