ББАЗТ-д сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалын мэргэжлийн багш нар ажиллаж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг үр дүнтэй явуулж байна. Тус тэнхимийн харьяанд Японы Нагоя их сургуультай хамтарсан “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв”, практик сургалтын Тусгал -Инкубатор төвүүд ажилладаг. Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, дэд профессор Б.Оюунцэцэг ажиллаж байна.