ББМБУТ-д математик, байгалийн ухааны мэргэжлийн багш нар ажиллаж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг үр дүнтэй явуулж байна. Тус тэнхим нь 2010 оны МУБИС-ийн “Тэргүүний тэнхим”, 1998, 2006, 2009, 2016 оны Багшийн сургуулийн “Тэргүүний тэнхим” юм. Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, дэд профессор Д.Энхцэцэг ажиллаж байна.