ББМХНУТ-д хэл шинжлэл, түүх, нийгэм, утга зохиол, үндэсний бичиг соёл болон монгол хэл, нийгмийн ухааны сургалтын арга зүйн чиглэлээр мэргэшсэн судлаач багш нар ажиллаж, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж байна.

МХУЗД-ийн тэнхим 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 онд Багшийн сургуулийн тэргүүний тэнхим, 2007 онд МУБИС-ийн гутгаар байр, 2009 онд МУБИС-ийн тэргүүний тэнхимээр шалгарч байсан. Мөн онд Багшийн сургууль МУБИС-ийн “Тэргүүний сургууль” болж байв. Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, дэд профессор Г.Бямбацэрэн ажиллаж байна.