• МУБИС-ийн магистрант, докторантьн ЭШХ-д оролцохыг урьж байна

    • 2/3/2017 4:47:56 PM
    • Admin

    МУБИС-ийн магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, судалгааны ажлыг олон нийтэд сурталчлах, урамшуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, санаа бодлоо солилцох боломжоор хангахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний бага хурлын өгүүллийг эмхтгэж ...

Хуудас 2 - 3