Онцлог, давуу тал

Багшийн сургууль нь “Багш, бага ангийн боловсрол” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрөө 2009, 2018 онуудад магадлан итгэмжлүүлсэн. 

Багш, урлагийн боловсрол хөтөлбөрөө 2020 онд магадлан итгэмжлүүлсэн.

Багш, бага ангийн боловсрол хөтөлбөрөө 2023 онд Олон Улсад магадлан итгэмжлүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.