Төгсөгчдийн холбоо

Багшийн сургуулийн "Төгсөгчдийн холбоо" анх 2011 онд байгуулагдсан. Уг холбоо нь төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, сургуулийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, харилцан мэдээлэл солилцох, төгсөгчид болон Багшийн сургуулийн хамт олныг холбох, төгсөгчдийн мэргэжлийн хөгжлийг хангах зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг.