МУЗЕЙ

Багшийн сургуулийн Музейг 1972 онд нийгмийн ухааны багш С.Ширбазар санаачлан байгуулсан байна. Улмаар 1995-2015 оны хооронд доктор  Д.Цэдэн-Иш, 2015 оноос доктор Д.Ганболд, Д.Хишигжаргал нар хариуцан ажиллаж байна.