Зочин профессор ажиллаж байна
АНУ-аас уригдан ирсэн зочин профессор Hao Tied Багшийн сургуулийн МБУТ-д 2023-2024 оны хичээлийн жилд ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд МБУТ-ийн байгалийн ухааны багш нартай хамтран ажиллах юм. Өнөөдөр сургуулийн хөтөлбөрийн албаны дарга, профeссор Д.Наранцэцэг зочин профeссор Нао Tied, болон байгалийн ухааны багш нартай уулзаж, энэ хичээлийн жилд хамтран ажиллах чиг үүрэг, зорилго төлөвлөгөөний тухай хэлэлцэв.
Бусад мэдээ