Манай Багшийн сургууль 1922 онд 4 багш, 15 оюутантай "Багш бэлтгэх түр курс" гэж анх байгуулагдсан түүхтэй.

Бусад мэдээ