Магистрын хамгаалалт явагдаж байна.

МУБИС -ийн Багшийн сургуулийн магиструудын өвлийн төгсөлтийн хамгаалалт явагдаж байна. Багшийн сургууль нь "Бага боловсрол" болон "Урлагийн боловсрол"-ын чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр магистрын сургалт явуулдаг юм. 2023-2024 оны хичээлийн жилд "Урлагийн боловсрол"-ын чиглэлээр 26, "Бага боловсрол"-ын чиглэлээр 2, нийт 28 магистрант хоёр зөвлөлд хуваагдан хамгаалалтад орж байна.

Бусад мэдээ