БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН "ХӨТӨЛБӨРИЙН ДЭД ХОРОО" ХУРАЛДЛАА

Дээд боловсролын шинэчлэл болон "Багш бага боловсрол"-ын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд хэрэгжиж буй шинэ төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэх ажил Багшийн сургуульд  шат дараалалтайгаар явагдаж байна. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд Багшийн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо хуралдлаа. 

Бусад мэдээ