"Өгөгдөлтэй ажиллах, арга зүй" хичээлийн агуулгад тулгуурласан тэмцээн боллоо

Математик Байгалийн Ухааны Тэнхимийн  14 хоногийн үйл ажиллагааны  хүрээнд, I курсийн оюутнууд  "Өгөгдөлтэй ажиллах, арга зүй" хичээлийн агуулгад тулгуурласан асуулт, хариултын тэмцээнд оролцлоо. Тус тэмцээнд, I байр 1-8 ангийн оюутан А.Ариунтуяа, II байр 1-3 ангийн оюутан И.Сэргэлэн, III байр 1-8 ангийн оюутан Ү.Үүрцайх нар тус тус эзэлжээ.

Бусад мэдээ