Туршин заах дадлагын тайлан хамгаалалт болов

Багшийн сургуулийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын туршин заах дадлагын тайлан хамгаалалт амжилттай болж өнгөрлөө. Энэ удаагийн дадлагыг оюутнууд УБ хотын ЕБС-үүдэд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд дадлагын үйл ажиллагааг МБУТ зохион байгуулж, сургуулийн хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтнүүд хяналт тавьж ажиллаа. 

Бусад мэдээ