Хөтөлбөрийн дэд хорооны ээлжит хурал боллоо

Багшийн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо "Шинэ сургалтын төлөвлөгөө"-өөр  нэгдүгээр курсэд хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн  стандартыг хэлэлцлээ. Энэ удаад энэ улиралд хэрэгжиж буй, үндсэн болон сонгон судлах хичээлийн хөтөлбөрүүдийг хэлэлцсэн байна. 

Бусад мэдээ