Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал болно

Багшийн сургуулийн МХНУТ-ээс "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ыг тохиолдуулан жил бүр зохион байгуулдаг үйл ажиллагааны хүрээнд нийт оюутнуудын дунд ЭШ-ний хурал зарлагдлаа. Уг үйл ажиллагаа нь суралцагч оюутнуудын судалгаа, шинжилгээний чадварыг сайжруулах, багш оюутны хамтын ажиллагааг илэвхжүүлэх, эх хэл, өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор зохион  байгуулагдаж байна. 

Бусад мэдээ