ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛНО

 Багшийн сургуулиас "Судалгаа, сургалтын арга зүй, технологийн шинэчлэл" эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж байна. Уг хуралд МУБИС-ийн НХУС, СӨБС-ийн арга ззүй, монгол хэл, нийгмийн ухаан, түүхийн тэнхимийн багш нар оролцож илтгэнэ.

Бусад мэдээ