ОУ-ын хөдөлмөрлөх эрхийн өдөр тохиож байна

"Олон улсын хөдөлмөрийн өдөр" -ийг тохиолдуулан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрчдийн сайн сайхны төлөө анхаарах, дуу хоолойгоо хүргэх, уулзалтыг зохион байгууллаа. Монголын ҮЭ-ээс зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд Багшийн сургуулийг төлөөлж ажилчин Д.Оюунгэрэл, С.Цэндсүрэн нар оролцож байна. 

Мөн хөдөлмөрлөхтэй холбоотой хууль эрх зүйн ном, гарын авлагын нэгдүгээрт давхарт байрлуулж олон нийтэд нээлттэй танилцуулга хийж ажиллаа. 

Бусад мэдээ