МАГИСТРЫН СУДАЛГААНД TURNITIN НЭВТЭРЛЭЭ

Өчигдөр буюу 2024 оны 5-р сарын 14-нд Багшийн Сургуулийн, Хөгжмийн боловсролын тэнхимийн  магиструудын жинхэнэ хамгаалалт боллоо. Энэ удаад бүх магистрантын судалгааны ажлыг TURNITIN хуулбарлалт шалгах программаар уншуулж засуулсан нь судалгааны ажлын хувьд ахиц дэвшил болсон тухай хамгаалуулах зөвлөлийн дарга, гишүүд онцлон өгүүллээ.

Бусад мэдээ